Історична довідка про позашкільний заклад

1965 -2017р.р.

В умовах формування України як суверенної самостійної держави у педагогіці значно поширився інтерес до історичного
аспекту суспільного розвитку. Вивчення та теоретичне узагальнення того цінного, що створили педагоги минулого, а також вивчення досягнень світової педагогічної думки, творче використання їх з урахуванням вимог і можливостей молодої держави дають змогу якісно оновити й удосконалити систему
діяльності позашкільних закладів України. Раніше вважали, що
позашкільні заклади сучасного типу це досягнення соціалістичного суспільства. Однак, вивчення педагогічної світової практики свідчить про те, що позашкільні заклади пройшли досить динамічний і складний шлях розвитку.

На території нинішнього Світловодського району у 30-х роках минулого століття було сформовано шкільні заклади багатопрофільного і однопрофільного типу. Було визначено і основні напрямки діяльності створеного позашкільного закладу відповідно до економічних та політичних перетворень, що відбувалися в країні. Такими напрямками стали боротьба за грамотність і ліквідація неписьменності, культурно-освітня робота, пропаганда нового способу життя, суспільно-корисна і тру­дова діяльність, інтернаціональне виховання, оздоровча робота. Як і багато інших позашкільних закладів, Будинок піонерів нашого району постраждав під час війни. Та педагоги з позашкільної роботи, перебудувавшись і пристосувавшись до умов воєнного і повоєнного періоду, продовжували свою виховну та освітню діяльність.

Позашкільна діяльність з дітьми стає важливою ланкою системи народної освіти. З 1957 року помітно активізується діяльність позашкільного закладу з розвитку пізнавальних інтересів школярів, їхньої соціальної та трудової активності. В цей період виникли : Клуби інтернаціональної дружби , механізаторські ланки, тваринницькі бригади. В ці ж роки посилюється централізація управлінської влади, що зумовила формалізацію освітньо - виховного процесу в позашкільному закладі, коли задоволення потреб людини в особистій творчій діяльності підмінювалося бюрократичними починаннями.

Історичний аналіз, однак, свідчить про те, що попри всі недоліки й упущення, які спостерігалися в діяльності Будинку піонерів, були й прогресивні досягнення й позитивні впливи на розвиток особистості. В зв'язку з цим, виникла потреба в організації позашкільних закладів нового типу.

Так, у Світловодському районі в І996 році Будинок піонерів було перейменовано на Будинок дитячої творчості. У зв'язку з процесами становлення національної школи відбулися глибокі і якісні зміни в позашкільній роботі з учнівською молоддю. Так, працівники РБДТ приклали багато зусиль для залучення учнівської молоді в рух за збереження та примноження традицій, звичаїв, обрядів народу України "Моя земля - земля моїх батьків". Традиційними в навчальних закладах району стали фольклорні свята, свята рідної мови, фестивалі і виставки мистецтв.

Так, зокрема, при Захарівській ЗОШ І-Ш ступенів протягом багатьох років існує туристично-краєзнавчий гурток, який очолює Шкирай Любов Семенівна. Результатом їх творчої праці є створення Народного музею села. Через походи, екскурсії учні разом із своїм наставником залучаються до нового осмислення історії рідного краю, культури і мистецтва. В школах району проходить реорганізація шкільних музеїв, створюються етнографічні музеї, музеї народознавства. Районний будинок дитячої творчості став ініціатором різних експедицій, походів, пов'язаних з вивченням історії України. Значний вклад в розвиток туристично-краєзнавчої роботи в районі внесли керівники гуртків: Косенко С.А., Шкирай Л.С., Вогнивенко В.Ф., Кисленко В.С., Вакуленко В.Ф. Пошукова робота допомагала юним туристам вивчати нерозкриті сторінки історії України, відновити в пам'яті людей імена національних героїв, сприяти вшануванню ветеранів війни і праці, прояву милосердя до хворих та людей похилого віку

У відповідності до вимог часу удосконалюється екологічна освіта та виховання учнів, набуває подальшого розвитку дослідницька робота. Так керівники гуртків еколого-натуралістичного напрямку Макеєнко Р.М., Ластобеженко О.А., Нігревська Т.І. прокладають екологічні стежини рідного краю, беруть участь у різноманітних акціях, виховують у дітей любов до природи, прагнення її захищати та зберігати. На базі шкільних закладів збільшується мережа спортивних секцій та гуртків обчислювальної техніки. Вихованці волейбольної секції (керівник Мірошник А.М.) неодноразові чемпіони та призери обласних і районних змагань.

Значну увагу приділяє позашкільний заклад залученню дітей та підлітків до акцій милосердя. Збір коштів у фонд Чорнобиля, забезпечення дітей Чорнобиля лікарськими препаратами, екологічно чистими овочами та фруктами, проведення ярмарок, благодійних концертів, інших заходів –невеликий перелік справ творчих колективів районного Будинку дитячої творчості.

Відбулися зміни у роботі позашкільного закладу з дитячими та юнацькими організаціями. Так, створена в 1998 році спілка дитячих та юнацьких організацій "Сузір’я" працює в тісному контакті з районним та шкільними Парламентами дітей. Вони мають на меті завдання виховати справжнього громадянина незалежної України. З практики видно, що це співробітництво передбачає розробку спільних програм роботи за інтересами учасників навчально-виховного процесу.

У травні 2002 року змінено назву районного Будинку дитячої творчості (РБДТ) на районний Будинок дитячої та юнацької творчості (РБДЮТ).

Характерно, що відбувається реформація не тільки змісту позашкільного навчання і виховання, а також форм і методів роботи учнівських і творчих об" єднань. ( Див. додатки)

Відомості про директорів позашкільного закладу.

1. З 1965 року по 1969 рік директором районного Будинку піонерів, який знаходився при Подорожненській середній школі була Бєлоусова Е.С. В той час активно працювали туристично -краєзнавчі, танцювальні, фотогуртки. Директор Будинку піонерів вела гурток піонерського театру.

Пізніше також створювались гуртки ракетомоделювання (керівник Кукса Г.І.), шахматно - шашковий (керівник СокуренкоА.А.).

2. З 1969 р. по 1976р. районний Будинок піонерів очолювала Ліненко Валентина Михайлівна. В цей час активно почали працювати клуби інтернаціональної дружби, загони червоних слідопитів. Велика увага приділялась драматичним гурткам, ляльковим театрам.

3. 1976 по 1979 рік. Конько Ольга Анатоліївна – директор Будинку піонерів. В цей період приділялась увага гурткам туристично - краєзнавчого та художньо - естетичного напрямку. Зараз Ольга Анатоліївна працює вчителем Микільської ЗОШ І-Ш ступенів та веде гурток «Юний еколог», приймає активну участь в районних та обласних заходах еколого - натуралістичного напрямку.

4. Кодаченко Тетяна Борисівна працювала директором районного Будинку піонерів з 1979 по 1981 рік. В цей час розширилася мережа гуртків, зокрема виникли гуртки при Глинському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті: автомобільний (керівник Стояновський Г.Г.), юних автоінспекторів (керівник Федоров С.Х.), крою та шиття (керівник Зімниця Л.М.)

5. Руденко Любов Андріївна змінила Кодаченко Т.Б. на посаді директора з 1981 року і працювала до 1984 року. В цей час активізувалася робота піонерських активів, велику увагу приділяли військово-патріотичному вихованню. Традиційно в районі щорічно проводилась військово-патріотична гра «Зірниця».

6. З 1984 по 1990 роботу районного Будинку піонерів очолював Косенко Сергій Анатолійович. Велика увага в цей приділялася розширенню мережі гуртків, пошук кваліфікованих кадрів , розвитку методичного забезпечення та участі в обласних заходах.

7. В 1990 році районний Будинок піонерів переведено в с. Глинськ. Директором було призначено Кравченко Валентину Олексіївну, яка працювала на цій посаді до 1992 року. В цей період відбулися зміни в роботі з дитячими організаціями, зокрема, оновилася піонерська організація. Велика увага приділяється гурткам інтелектуального напрямку. Команда ерудитів брала участь в республіканському конкурсі ерудитів"Що?Де?Коли?", що проходив в м. Світловодську.

8. З 1992 року по 1997 рік директором Будинку піонерів працювала Луцюк Людмила Федорівна. В 1996 році Будинок піонерів було перейменовано на Будинок дитячої творчості, Людмила Федорівна до цього працювала культорганізатором даного закладу і зайняла П місце в обласному конкурсі культорганізаторів. Продовжується активна робота з інтелектуального напрямку. Так, команда ерудитів (керівник гуртка Підвалихата Н.О.) в 1996 році зайняла І місце в обласному чемпіонаті КРОКС.

9. З 1997 року директором Будинку дитячої творчості працювала Калугіна Світлана Анатоліївна. В цей період збільшується мережа гуртків естетичного та спортивного напрямків. Зокрема, команда волейболістів (керівник гуртка Мірошник А.М.) була неодноразовим чемпіоном районних та обласних змагань. При Подорожненській ЗОШ працював гурток «Музичний» під керівництвом Коцар Г.О., яка організувала музичну студію. Будинок дитячої творчості бере участь в обласному огляді творчих колективів позашкільних закладів.

10. В 2002 році на посаду директора районного Будинку дитячої творчості призначено Котубей Ганну Харлампіївну. В цьому ж році Будинок дитячої творчості став називатися районний Будинок дитячої та юнацької творчості.

11. З 2004 року -2017 рік на цій посаді працює  Косенко Сергій Анатолійович- за період його діяльності відбулося розширення мережі гуртків дитячої творчості, заклад здобув перемоги та призові місця 

- обласні  -  153 нагороди

- всеукраїнські 47 нагороди

- міжнародні    5 нагород

 

© 2016 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode